Elektroniczny kwestionariusz osobowy tritrans

Imię (imiona):

Nazwisko:

Imiona rodziców:

,

Nazwisko rodowe matki:

Data i miejsce urodzenia:

,

Adres zameldowania:

Telefon komórkowy:

Adres e-mail:

Wykształcenie:

Nazwa szkoły, rok ukończenia:

Prawo jazdy:

, ,

Kategorie prawa jazdy:

A
B
C
D
E
T

Znajomo¶ć języków obcych:

Dotychczasowy przebieg zatrudnienia:

Ukończone kursy, umiejętno¶ci, zainteresowania:


na przetwarzanie przez Tritrans moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
(zgodnie z ustaw± z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).